VL Värmepumpservice AB

Jag heter Vincent Lövgren, därav VL.

Jag har jobbat med service och installation av värmepumpar sedan 2000, dessförinnan arbetade jag 10 år med kommersiell kyla, dvs restaurang och butikskyla samt komfortkyla.

Jag bildade företaget 2003 och har sedan dess varit auktoriserad återförsäljare för Thermia samt medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, tidigare SVEP.


Tveka inte att höra av dig om du har en värmepump som du vill ha hjälp med.

Det kan vara kontrollservice för att kontrollera att värmepumpen gör det den ska, dvs ger dig en bra besparing. Vi kontrollerar då även kylsystemet såsom kompressor och köldmedium.

Om värmepumpen behöver repareras utför vi naturligtvis reparation av din värmepump och kringutrustning.

Är det inte längre ekonomiskt att reparera värmepumpen utför vi även ett byte till en ny modern Thermia.


Företaget har Företagscertifikat gällande Köldmedieförordningen för ingrepp i köldmediekretsen.


Hela Stor-Stockholm är arbetsfältet


Självklart innehar vi F-skattTelefon 0730-552500

vincent@vl-vps.se

Image description


GDPR

Integritetspolicy VL Värmepumpservice AB

-          Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och             bedriva vår verksamhet.

-          Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.

-          Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.

-          Vi tar bort de uppgifter vi inte längre behöver.

-          Vi informerar berörda parter och Datainspektionen om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress. Eventuellt personnummer och fastighetsbeteckning för ROT-arbete.

Ändamål med behandlingen

Vi samlar in de uppgifter som behövs för fakturering, bokföring, ROT-behandling och i förekommande fall garantihantering eller försäkringsärenden. Även för historik för din anläggning för support, samt erbjudande om service på din värmepump.

Rättslig grund för behandlingen

Bokföringslagen.                                                                                                                  Avtal och samtycke

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter till

Vi kan behöva dela dina personuppgifter till försäkringsbolag, leverantörer och underentreprenörer.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att få en kopia av dessa. Du har även rätt att komplettera, rätta, samt i vissa fall få dessa raderade.

Frågor

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på vincent@vl-vps.se

Mer information finns hos Datainspektionen

What clients say about us